Breaking News

Muhamed, emri më i përdorur për fëmijët në Angli dhe Wells

Sipas statistikave të nxjerra nga zyra kombëtare e regjistrimit në Angli, emri i profetit të nderuar të islamit hazretit Muhamed (s.a.v.s), vazhdon të jetë emri më i preferuar për fëmijët në Angli dhe Wells.

Vitin e kaluar emri Muhamed është përdorur për të emëruar gjithsej 6 mijë e 233 fëmijë djem të lindur në Angli dhe Wells. Një tjetër emër i përdorur për fëmijët në është emri Oliver por sipas statistikave emri Muhamed ndodhet në krye të listës së emrave më të përdorur në Angli dhe Wells. Emri Muhamed është përdorur 2% herë më shumë në vitin 2018 në krahasim me vitin 2017 në Angli dhe në krahasim me vitin2008 ka hasur rritje prej 28%. Sipas zyrës së regjistrimeve në Agnli, vitin e kaluar 5 mijë e 390 fëmijë janë emëruar me emrin Oliver.