Breaking News

Plani për sanksionimin e Turqisë i dorëzohet kongresit amerikan

Komisioni i marrëdhënieve me jashtë në Senatin amerikan, i kryesuar nga Bob Corker, kja prezantuar një plan për sanksionimin financiar dhe monetar të Turqisë.

Plani që i është dërgua Kongresit kërkon largimin e Turqisë nga organet ndërkombëtare monetare dhe financiare si FMN. Në planin për rishikimin e lidhjeve të Turqisë me institucionet ndërkombëtare monetare thuhet se qeveria amerikane do t’i kërkojë institucioneve ndërkombëtare monetare dhe financiare si Banka Botërore, Banka Imra, banka e zhvillet të Evropës, insistutit financiar ndërkombëtar IFC dhe FMN që të mos japin kredi për Turqinë vetëm në raste humanitare. Senatorët amerikane ka thënë se këto masa do të zbatohen deri në atë kohë kur Turqia të heqë dorë nga arrestimi i personave me dy shtetësi dhe deri në kohën kur të lirohen shtetasit amerikan dhe punonjësit e përfaqësive amerikane në Turqi. Ndër personat e arrestuar në Turqi është Andrew Brunson ish prift amerikan dhe punonjës lokal i konsullatës amerikane.

Advertisements