Breaking News

Në Maqedoni skadon afati për plotësimin e kërkesave për legalizim nga viti 2011 dhe 2016

Skadon afati shtesë në të cilin mund të përfundojë dokumentacioni i nevojshëm për legalizimin e ndërtimeve pa leje të dorëzuara në komunat gjatë vitit 2011 dhe 2016, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Kërkesat e pakompletuara për legalizim, kryesisht me raportin gjeodezik, ishin arsyet për futjen e afatit të ri, i cili përfundon sot, me ndryshimet e fundit në Ligjin për trajtimin e ndërtimeve të ndërtuara ilegalisht që nga dhjetori i vitit të kaluar, gjë që gjithashtu u mundësua një afat shtesë të tretë për paraqitjen e kërkesa për legalizim, nga janari deri në fund të vitit.

Siç njoftojnë për AIM-në nga Agjencia për Kadastër dhe Patundshmërive, me procesin e legalizimit që filloi në mars të vitit 2011, deri më 31 maj, janë legalizuar 202.110 ndërtime pa leje dhe janë regjistruar në Kadastër. Nëse llogarisim legalizimet për çdo qytet, në Shkup janë regjistruar 65.420 ndërtime të paligjshme, në Prilep 14.554, në Manastir 11.679, në Kumanovë 9.901, në Strumicë 9.227.

Advertisements