Breaking News

Në të gjithë Iranin u mbajt namazi i festës së Kurban Bajramit

Sot në Teheran dhe në të gjithë Iranin Islamik, u mbajt namazi i festës së Kurban Bajramit.

Sot 10 Dhihaxhe i vitit 1438 hënor që përkon me 1 shtatorit 2017 është festa e Kurban Bajramit, një prej festave më të mëdha të myslimanëve dhe botës islame.

Namazi i festës së Kurban Bajramit në Teheran u mbajt nën kryesimin e Ajetollah Muhamed Emami Kashani në praninë e mijëra besimtare në kompleksin Imam Khomeini (ra) në Teheran. Namazi i festës së Kurban Bajramit gjithashtu është organizuar në të gjitha xhamitë, huseinietë dhe teqetë e Iranit.

Advertisements