Breaking News

Të gjitha parimet e menaxhimit mund të gjenden në Kur’an

1010155428VXzbBTë gjitha parimet e menaxhimit Islam mund të gjenden në Kur’anin e Shenjtë, tha një autoritet fetar i shquar iranian.

Duke folur në një takim në Bandarabbas, në jug të Iranit, Huxhet ul Islam Muhsin Kaara’ati tha se ka 300 ajete në Librin e Shenjtë, Kur’an,  në lidhje me menaxhimin.

Duke vepruar sipas këtyre parimeve Kur’anore do të na çojë në zgjidhjen e shumë problemeve në shoqëri, shtoi ai.

Çdo menaxher i cili nuk i kryen detyrat e tij ai ka dështuar të veprojnë sipas mësimeve të Kur’anit,  theksoi Huxhet ul Islam Muhsin Kara’ati,  njoftoi Agjencia e Lajmeve IRNA.

Ai tha se duhet të ketë një lëvizje Kur’anore në shoqëri, në mënyrë për të zgjidhur problemet në shoqëri.

Shumë dijetarë thonë  se menaxhimi që është konsideruar të jetë një nga temat më të rëndësishme të kohës moderne rrjedh nga njohuritë që Kur’ani na ka dhënë.

Shumë prej parimeve dhe teorive që janë bërë në shekullin XVI-të dhe XVII-të janë nxjerrë nga njohuritë që Kur’ani i Shenjtë na dha XIV-të shekuj më parë.

Prandaj, 300 ajete në Kur’an për menaxhimin duhet të studiohen për të shpjeguar pikëpamjen menaxheriale të  Kur’anit të Shenjtë.